Pomnik Małego Powstańca

27-07-2020

W dzisiejszych czasach wojna kojarzy nam się z ofiarami wśród żołnierzy, młodych mężczyzn ale nie dzieci. Dzieci były członkami szarych szeregów podczas II wojny światowej i niestety wiele z nich oddało życie za Polskę. W Warszawie powstał na ich cześć i ku ich pamięci pomnik Małego Powstańca. Rzeźbę zaprojektował Jerzy Jarnuszkiewicz w 1946 podczas studiów. Realizacja pomnika została wykonana w pracowni BOS – Biura Odbudowy Stolicy. Dzieło Jarnuszkiewicza było kilkukrotnie kopiowane i powielane pod nazwą Antka Rozpylacza. Koszt wykonania rzeźby wyniósł około miliona złotych, które na ten cel zebrali harcerze. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 1 października 1983 roku przez harcerze- powstańca Jerzego Świderskiego. Pomnik Powstańca znajduje się przy zewnętrznym murze obronnym Starego Miasta.

Rzeźba przedstawia kilkuletniego chłopca z opadającym hełmem i w za dużych butach. Na hełmie powiewa czerwono biała opaska z orzełkiem. Przez ramię powstaniec ma przewieszony karabin. Rzeźba została wykonana z brązu.