Kim jest patriota współcześnie

02-09-2020

Patriotyzm to postawa umiłowania oraz szacunku o własnej ojczyzny- kraju lub regionu. Taka postawa wymaga przekładanie celów ojczyzny nad własne osobiste. Patriota powinien być również odważny i gotowy do walki w obronie ojczyzny. Przekonanie do zamiłowania własnej ojczyzny powinno wynikać z przekonania i wiary, a nie być następstwem przymusu. W dzisiejszych czasach patriotyzm przedkłada się na godne postępowanie wobec rodaków, wypełnianie obowiązków jako obywatel RP. Chodzenie na wybory i oddanie głosu jest aktem patriotyzmu i chęci dbania o dobro ojczyzny. Patriotyzm XXI w. ma inne znaczenie niż wcześniejszych pokoleń, które musiały za kraj oddawać życie, wolność. Walczyli o granice, szacunek i język. Współcześnie powinniśmy wywiązywać się wobec zapisów konstytucji, przestrzegać prawa RP, dbałość o środowisko i kondycję przyrody. Pokażmy że kraj jest dla nasz ważny i wywieszajmy z okazji świąt państwowych flagi by docenić niepodległość oraz okazać szacunek tym dzięki, którym mamy naszą ojczyznę.